מדיניות האיכות שלנו

שולץ מיישמת את מערכת ניהול האיכות המחמירה על פי דרישות תקן ת"י 2015:9001 ISO ובמטבחים מרכזיים מערכת בטיחות מוצר HACCP /ת"י 2018:22000 ISO .

 

אנו פועלים לשיפור תמידי ועומדים בכל הדרישות החוקיות ובתקנים לאומיים ובינלאומיים, תקנות, צווים וכל דין אחר, לרבות דרישות לקוח ובעלי עניין בתחום איכות ובטיחות המוצר.

 

אנו מחוייבים להבטיח את שביעות רצונכם ולהעניק לכם מענה מושלם ואיכותי ברמה הגבוה ביותר.